Drainagekaarten

 Van ERF hebben wij kaarten ontvangen met de ligging van de landbouwdrainage in het veld. Op de meeste percelen ligt de drainage om de 48m. Aan de Kievitsweg- en Tureluurwegzijde ligt de drainage soms op een kortere afstand, dit is op de kaarten weergegeven. In het veld kan worden gezien waar de drainagebuizen precies liggen door aan de slootkant een drain op te zoeken (deze liggen op 1m onder maaiveld). Vanaf deze drain kunnen de volgde drains worden gevonden op de afstanden zoals deze op de kaart staan vermeld. 

Hier vind je een overzicht van waar de drainagebuizen lopen in fase 1 van Oosterwold:
Drainagekaarten Oosterwold