Contactgegevens

Gebiedsteam Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
(036) 5277528

Oosterwold@almere.nl

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Op vrijdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar

Heb je interesse in Oosterwold en wil je meer weten? Wij vragen iedereen die interesse heeft in en meer wilt weten over Oosterwold een intakeformulier in te vullen en te mailen naar oosterwold@almere.nl. Klik hier voor het Intakeformulier-Initiatieven-Oosterwold

Bereikbaarheid vakantieperiode 2017

Niet bereikbaar
Van 29 juli tot 16 augustus is team Oosterwold telefonisch niet bereikbaar. Dit betekent ook dat we e-mails in die periode niet tot zeer beperkt kunnen beantwoorden.
 
Langere termijnen verkoopproces
Van 7 juli t/m 28 juli is onze gronduitgifte medewerker Maaike Kooiman met vakantie. Daarnaast zijn in juli en augustus veel medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf afwezig. Dit betekent dat in juli en augustus de ondertekening van koopovereenkomsten bij het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk. In afstemming met de gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf zal het verkoopproces zoveel mogelijk worden doorgezet, maar hou rekening met langere termijnen.
 
Geen informatiebijeenkomsten
In juli en augustus zijn er ook geen informatiebijeenkomsten voor nieuwe geïnteresseerden. In september pakken we de draad weer op.

Contact met projectassistent

Dan ontvang je van je persoonlijke projectassistent per mail informatie over zijn/haar bereikbaarheid.

Uiteraard zijn wij altijd per mail bereikbaar via oosterwold@almere.nl.

Vergeet niet je initiatiefnummer te vermelden in het onderwerp van je mail.

Contact met gronduitgifte medewerker

In het laatste stadium van het verkoopproces volgt het contact met de gronduitgifte medewerker Maaike Kooiman. Maaike is vooral bereikbaar via mail. Is het toch noodzakelijk haar telefonisch te spreken, dan is zij bereikbaar op (036) 539 99 67 tijdens telefonische spreekuren. Deze zijn:

Maandag            13.00 – 15.00 uur
Dinsdag               10.00 – 12.00 uur
Vrijdag                 14.00 -15.00 uur

Van 7 juli t/m 28 juli is onze gronduitgifte medewerker Maaike Kooiman met vakantie. In die periode is er geen telefonisch spreekuur.

Inloopspreekuur vergunningen

Voor vragen over de vergunningaanvraag is er een inloopspreekuur op donderdag in de even weken van 9.00 tot 11.00 uur

Locatie:
Ondernemersplein
Balie VTH
Stadhuis Almere

LET OP!  

Inloopspreekuur tijdens de zomer 2017:
29 juni en  20 juli (i.p.v. 13 juli)
Vanaf 24 augustus is dit spreekuur weer op donderdag in de even weken.

Gaat u het land op?
Neem dan contact op met ERF