Contactgegevens

Gebiedsteam Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
(036) 5277528

Oosterwold@almere.nl

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Op vrijdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar

Heb je interesse in Oosterwold en wil je meer weten? Wij vragen iedereen die interesse heeft in en meer wilt weten over Oosterwold een intakeformulier in te vullen en te mailen naar oosterwold@almere.nl. Klik hier voor het Intakeformulier-Initiatieven-Oosterwold

Contact met projectassistent

Heb je een stip op de kaart gezet, dan ontvang je per mail van je persoonlijke projectassistent.  Deze geeft dan ook informatie over zijn/haar bereikbaarheid. Uiteraard zijn wij altijd per mail bereikbaar via oosterwold@almere.nl.

Vergeet niet je initiatiefnummer te vermelden in het onderwerp van je mail.

Contact met gronduitgifte medewerker

In het laatste stadium van het verkoopproces volgt het contact met de gronduitgifte medewerker. Deze is vooral bereikbaar via mail: gronduitgifteoosterwold@almere.nl
(Vergeet niet je initiatiefnummer te vermelden in het onderwerp van je mail)

Is het toch noodzakelijk de gronduitgiftemedewerker telefonisch te spreken, dan is deze bereikbaar op
(036) 539 99 67 tijdens telefonische spreekuren. Deze zijn: 

Maandag            13.00 – 15.00 uur
Dinsdag              10.00 – 12.00 uur
Donderdag         14.00 – 15.00 uur

Inloopspreekuur vergunningen

Voor vragen over de vergunningaanvraag is er een inloopspreekuur op donderdag in de even weken van 9.00 tot 11.00 uur

Locatie:
Ondernemersplein
Balie VTH
Stadhuis Almere

Gaat u het land op?
Neem dan contact op met ERF