Collectief archeologisch onderzoek

Het zelf doen van archeologisch onderzoek bracht voor initiatiefnemers veel onzekerheid met zich mee en frustreerde het organische ontwikkelingsproces in Oosterwold: de doorlooptijd van het archeologisch onderzoek is lang, het onderzoek brengt veel onzekerheid met zich mee en leidde soms het radicaal moeten aanpassen van plannen.

Daarom is besloten een integraal onderzoek uit te voeren. Zo is na afronding van het grote archeologische onderzoek in een vroeg stadium van het ontwikkelproces voor iedere nieuwe initiatiefnemer duidelijk waar de behoudens waardige archeologische vindplaatsen liggen. Op die manier kun je hier dan meteen rekening mee houden. We streven er naar dat initiatiefnemers vindplaatsen zo veel mogelijk opnemen in hun ontwikkelingsplannen.

Planning percelen en resultaten

EARTH Integrated Archaeology uit Amersfoort (de partij die de na de aanbestedingsprocedure deze opdracht gegund is) onderzoekt alle percelen waar uiterlijk 1 augustus 2017 nog geen intentieovereenkomst voor was gesloten. Dit met uitzondering van de initiatieven die zich hebben afgemeld voor het collectieve onderzoek.

EARTH is op 14 september 2017, de datum van gunning, gestart met de voorbereidingen voor het onderzoek. De initiatiefnemers met een intentieovereenkomst die zich vóór 14 september 2017 hebben aangemeld voor het onderzoek, hebben we meegenomen in de definitieve opdracht. Alleen aan- of aanmeldingen op basis van een uitgiftetekening hebben we kunnen verwerken op de kaart.

EARTH hanteert voor haar onderzoek een strakke planning en heeft daarbij de velden gerangschikt naar de dynamiek van initiatiefnemers op het veld en het teeltseizoen van de Stichting ERF.

Voor een groot aantal velden is de 2e fase afgerond en zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar:
Onderzoeksvelden A, B, C, E, F, G, H en I

Op de niet gemarkeerde delen is geen aanvullend onderzoek meer nodig. Voor deze delen kan al een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. Hiervoor laat de afdeling archeologie van de gemeente aan de plantoetsers weten dat aan de onderzoeksplicht archeologie is voldaan.
Voor de velden D en J zijn nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar.

20171019 Onderzoekskaart collectief archeologisch onderzoek Oosterwold

Onderzoekskaart collectief archeologisch onderzoek

Hier vind je de planning van het archeologisch onderzoek (mei 2018).

Op basis van de onderzoeksresultaten is het aan de gemeente Almere als bevoegd gezag om velden vrij te geven. Via onze nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte over het vrijgeven van velden.

* Let op: levering resultaten houdt in dat de gemeente Almere de resultaten ontvangt. Zij hebben circa 3 a 4 weken nodig deze resultaten te beoordelen.

Kosten

De kosten van het archeologisch onderzoek worden afgerekend met de initiatiefnemer die de kavel koopt op basis van een prijs per m2. Eerder lieten we weten dat het zal gaan om een bedrag van € 0,80 – € 1,00 per m2 terreinoppervlak. Er is op dit moment geen aanleiding om deze prijs aan te passen. De definitieve prijs per m2 kan pas worden vastgesteld na afronding van het complete onderzoek. De verwachting is dat dat begin 2019 zal zijn.

Initiatiefnemers die voor die tijd een collectief onderzochte en vrijgegeven kavel kopen, rekenen de kosten voor het archeologisch onderzoek af in twee delen:

  • Bij het notarieel transport rekenen we een bedrag af gebaseerd op de onderkant van de bandbreedte: € 0,80/m2;
  • Na afronding van het archeologisch onderzoek wordt de definitieve prijs per m2 vastgesteld en ontvangt deze groep een aanvullende factuur.

Vragen?

Het is op dit moment niet meer mogelijk om je aan- of af te melden voor het onderzoek. Mocht je van mening zijn dat jouw kavel onterecht wel of niet wordt meegenomen in het onderzoek (omdat je een intentieovereenkomst hebt en je je op tijd hebt aangemeld of juist afgemeld voor het onderzoek), laat ons dit dan weten via oosterwold@almere.nl.

Ook andere over het onderzoek kun je sturen naar oosterwold@almere.nl. Wij zullen deze dan meenemen in het reguliere overleg archeologie en vervolgens zo spoedig mogelijk beantwoorden.