Collectief archeologisch onderzoek

Het zelf doen van archeologisch onderzoek bracht voor initiatiefnemers veel onzekerheid met zich mee en frustreerde het organische ontwikkelingsproces in Oosterwold: de doorlooptijd van het archeologisch onderzoek is lang, het onderzoek brengt veel onzekerheid met zich mee en leidde soms het radicaal moeten aanpassen van plannen.

Daarom is besloten een integraal onderzoek uit te voeren. Zo is na afronding van het grote archeologische onderzoek in een vroeg stadium van het ontwikkelproces voor iedere nieuwe initiatiefnemer duidelijk waar de behoudens waardige archeologische vindplaatsen liggen. Op die manier kun je hier dan meteen rekening mee houden. We streven er naar dat initiatiefnemers vindplaatsen zo veel mogelijk opnemen in hun ontwikkelingsplannen.

 

Welke percelen worden onderzocht?

EARTH Integrated Archaeology uit Amersfoort (de partij die de na de aanbestedingsprocedure deze opdracht gegund is) onderzoekt alle percelen waar uiterlijk 1 augustus 2017 nog geen intentieovereenkomst voor was gesloten. Dit met uitzondering van de initiatieven die zich hebben afgemeld voor het collectieve onderzoek.

EARTH is op 14 september 2017, de datum van gunning, gestart met de voorbereidingen voor het onderzoek. De initiatiefnemers met een intentieovereenkomst die zich vóór 14 september 2017 hebben aangemeld voor het onderzoek, hebben we meegenomen in de definitieve opdracht. Alleen aan- of aanmeldingen op basis van een uitgiftetekening hebben we kunnen verwerken op de kaart.

Planning

EARTH hanteert voor haar onderzoek een strakke planning en heeft daarbij de velden gerangschikt naar de dynamiek van initiatiefnemers op het veld en het teeltseizoen van de Stichting ERF. Zij streven ernaar om het onderzoek in de zomer 2018 af te ronden, maar dit is ook afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden. Zoals vermeld op de website kent het onderzoek verschillende fases. De globale planning van fase 1 en 2 is hieronder terug te vinden. Het kan voorkomen dat op een locatie ook nog fase 3 nodig is, deze worden ingepland op het moment dat duidelijk is dat dit onderzoek nodig is.

Globale planning onderzoeksfase 1 en 2 collectief archeologisch onderzoek

20171019 Onderzoekskaart collectief archeologisch onderzoek Oosterwold

Onderzoekskaart collectief archeologisch onderzoek

 

per 7-12 veldwerk uitwerking conceptrapportage  
kavel fase 1 fase 2      
A 14-dec 30-jan 3-apr 10-apr  
B 18-dec 8-jan 14-feb 19-feb  
C afgerond 4-jan 12-feb 17-feb  
D 19-jan 5-feb 17-apr 24-apr  
E* afgerond(90%) 11-dec 15-jan 22-jan  
F** 19-dec 7-feb 23-jan 30-jan  
G*** afgerond 11-jan 28-feb 7-mrt  
H afgerond afgerond 14-dec 2-jan  
I 5-jan 19-jan 13-mrt 20-mrt  
J 1-mrt 23-mrt 24-mei 1-jun  
           
*laatste strook (aardappelveld): conceptrapport 25/4  
**uitloop tot 1/5 conceptrapportage  
*** fase 2 afhankelijk van terreincondities (nu te nat)  

 Hier vind je de planning collectief archeologisch onderzoek Fase 1 en 2 (versie december 2017)

van de planning
Op basis van de onderzoeksresultaten is het aan de gemeente Almere als bevoegd gezag om velden vrij te geven. Via onze nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte over het vrijgeven van velden.

Kosten

De kosten van het archeologisch onderzoek worden collectief verrekend in een prijs per m2. Dit bedrag brengen wij in rekening bij de koop van de kavel waarop archeologisch onderzoek is uitgevoerd. De exacte prijs is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Op basis van de resultaten van de aanbesteding verwachten we dat de prijs zal liggen tussen de € 0,80 – € 1,00 per m2.

Vragen?

Het is op dit moment niet meer mogelijk om je aan- of af te melden voor het onderzoek. Mocht je van mening zijn dat jouw kavel onterecht wel of niet wordt meegenomen in het onderzoek (omdat je een intentieovereenkomst hebt en je je op tijd hebt aangemeld of juist afgemeld voor het onderzoek), laat ons dit dan weten via oosterwold@almere.nl.

Ook andere over het onderzoek kun je sturen naar oosterwold@almere.nl. Wij zullen deze dan meenemen in het reguliere overleg archeologie en vervolgens zo spoedig mogelijk beantwoorden.