Bouwbesluit Light versus Bouwbesluit

Woningen gebouwd in particulier opdrachtgeverschap werden afgelopen 5 jaar getoetst aan het Bouwbesluit Light. Dit was een proef van vijf jaar die in 2017 afloopt. Inmiddels is op 1 juli 2015 een extra artikel toegevoegd in het Bouwbesluit (1.12 lid a), die gaat over de particuliere woningen en waarbij zo’n 80 a 90% van het Bouwbesluit Light is overgenomen. Klik hieronder voor meer informatie van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente Almere over Toetsingsniveau Bouwbesluit particuliere woningen Oosterwold.