Afvalinzameling en afvalstoffenheffing

Vraag initiatiefnemer: Oosterwolders moeten zelf hun afvalinzameling organiseren. Toch heft de gemeente hier de afvalstoffenheffing. Hierdoor is het nu wel een beetje onduidelijk wat ik zelf moet doen en wat de gemeente? Krijgen wij duobakken aan huis? Wat kunnen we van Stadsreiniging verwachten als we hier gaan wonen? En welke opties zijn er?
 
Het antwoord van Stadsreiniging gemeente Almere:
 
Het is juist dat de inwoners in Oosterwold zelf verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van afval. Omdat de Stadsreiniging het huisvuil niet thuis ophaalt, krijg je ook geen afvalbak van ons.
Op verzoek kan Stadsreiniging zorgen voor een tijdelijke oplossing. Wij plaatsen dan op een centrale plek in de omgeving verschillende afvalcontainers. Hierdoor kunnen mensen hun huishoudelijk afval gescheiden aanbieden. Twee tot drie keer per week legen wij ze dan. Hier vind je meer informatie over afvalscheiding in Almere.
 
Kosten?
Deze tijdelijke voorziening valt onder de afvalstoffenheffing. De gemeente Almere rekent hier dan ook geen extra kosten voor.
 
Alternatieven
Een andere optie is om het zelf op zoek te gaan naar een particuliere en erkende afvalinzamelaar voor de individuele verzameling en verwerking van uw afval.
 
Maar er zijn natuurlijk ook meer vooruitstrevende alternatieven te bedenken voor het inzamelen van afval. Almere kent die ook. Hier vind je een reportage van zo’n bijzonder initiatief genaamd Living Systems. Living Systems haalt gescheiden afval aan huis op om dit vervolgens te verwerken tot verschillende soorten compost. Inmiddels zijn er al Oosterwolders die met dit bedrijfje afspraken hebben gemaakt.

Bouwafval
Er is op dit moment natuurlijk veel bouwafval in Oosterwold. De tijdelijke afvalbakken kunnen hier niet voor gebruikt worden. Het is de bedoeling dat de opdrachtgever van de bouw (lees: initiatiefnemer) dit – al dan niet via de aannemer – op reguliere wijze afvoert.

Vrijstelling afvalstoffenheffing
Wanneer je zelf je afval verwerkt, kan je de gemeente vragen om vrijstelling van de afvalstoffenheffing. Je toont dit aan door met een erkende afvalverwerker een contract te sluiten. Een afvalbedrijf dat jouw afval verzameld en verwerkt. Om deze vrijstelling te krijgen moet je dan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de afvalstoffenheffing. Dit kan je doen tot 6 weken na ontvangst van deze heffing van de gemeente Almere. Is het bezwaar toegekend, dan mag je vanaf dat moment geen gebruik meer maken van het die de gemeente in Oosterwold beschikbaar stelt.